Gizlilik Politikası

9 Kasım, 2022 Oluşturdu | 2,894 görüntüleme | 14 minutes okundu

Yürürlük tarihi: 9 Kasım 2022


bibio.me (“biz”, “biz” veya “bizim”) bibio.me web sitesini (“Hizmet”) işletmektedir. Bu sayfa, Hizmetimizi kullandığınızda kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımız ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçenekler hakkında sizi bilgilendirir. Verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız.


Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, bibio.me’den erişilebilen Hüküm ve Koşullarımızdaki anlamlarla aynıdır.


Tanımlar


Hizmet


Hizmet, bibio.me tarafından işletilen bibio.me web sitesidir.


Kişisel veri


Kişisel Veriler, bu verilerden (veya elimizde bulunan veya bizim elimizde olması muhtemel olanlardan ve diğer bilgilerden) tanımlanabilen yaşayan bir birey hakkındaki veriler anlamına gelir.


Kullanım verisi


Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verilerdir.


Kurabiye


Çerezler, cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) depolanan küçük veri parçalarıdır.


Veri kontrolü


Veri Kontrolörü, herhangi bir kişisel bilginin hangi amaçla ve hangi şekilde işleneceğini veya işleneceğini belirleyen (tek başına veya müştereken veya diğer kişilerle ortak olarak) gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikasının amacı doğrultusunda, Kişisel Verilerinizin Veri Kontrolörüyüz.


Veri İşlemcileri (veya Hizmet Sağlayıcıları)


Veri İşleyici (veya Hizmet Sağlayıcı), verileri Veri Kontrolörü adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Verilerinizi daha etkin bir şekilde işlemek için çeşitli Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz.


Veri Sahibi (veya Kullanıcı)


Veri Sahibi, Hizmetimizi kullanan ve Kişisel Verilerin konusu olan yaşayan herhangi bir bireydir.


Bilgi Toplama ve Kullanma


Hizmetimizi size sağlamak ve geliştirmek için çeşitli amaçlar için birkaç farklı türde bilgi topluyoruz.


Toplanan Veri Türleri


Kişisel veri


Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (“Kişisel Veriler”) sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:


Ad ve soyad


Sosyal medya URL’leri veya Kullanıcı adları


Kredi Kartı son kullanma tarihi / türü / adı


Kullanım verisi


Hizmete nasıl erişildiği ve kullanıldığı hakkında da bilgi toplayabiliriz (“Kullanım Verileri”). Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmet sayfalarımız, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan zaman, benzersiz gibi bilgileri içerebilir. cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.


IP adresiniz hiçbir zaman veritabanımızda saklanmaz, IP’nizi profilinizdeki son kullanıcılar hakkında yaklaşık coğrafi konum, örneğin ülke, şehir gibi genel ve anonim veriler elde etmek için kullanırız.


Konum verileri


Bize izin verirseniz konumunuzla ilgili bilgileri kullanabilir ve saklayabiliriz (“Konum Verileri”). Bu verileri, Hizmetimizin özelliklerini sağlamak, Hizmetimizi geliştirmek ve özelleştirmek için kullanırız. bibio.me Profillerine gelen ziyaretçiler hakkındaki bilgileri kullanabilir ve saklayabiliriz. Bu, anonim hale getirilir ve yüksek miktarlarda toplanır, “kim” den çok “nasıl” ile ilgilendiğimiz için Kişisel Olarak Tanımlanabilir bilgiler kaldırılır.


Çerez Verilerini İzleme


Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri tutmak için çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini kullanıyoruz. Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. İzleme teknolojileri ayrıca bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için kullanılan etiketler ve komut dosyalarıdır. Tarayıcınıza tüm çerezleri reddetmesi veya bir çerezin ne zaman gönderileceğini belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri kabul etmezseniz, Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.


Kullandığımız Çerezlere Örnekler:


Oturum Çerezleri. Hizmetle kullanıcı kimlik doğrulamasını çalıştırmak ve saklamak için Oturum Çerezleri kullanıyoruz.


Tercih Çerezleri. Tercihlerinizi ve politikalarımızı kabul ettiğinizi hatırlamak için Tercih Çerezleri kullanıyoruz.


Analitik Çerezler. Google / Facebook analizi.


Çerez kullanımımız hakkında daha fazla bilgi Çerez Politikamızda bulunabilir.


Verilerin Kullanımı


bibio.me platformunu işleten bibio.me, toplanan verileri çeşitli amaçlar için kullanır:


Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için


Size servisimizdeki değişiklikler hakkında bilgi vermek


Bunu seçtiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için


Müşteri desteği sağlamak için


Hizmetimizi iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak


Hizmetimizin kullanımını izlemek için


Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak için


Size diğer ürünler, hizmetler hakkında haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sunmak


Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamında Kişisel Verileri İşlemenin Yasal Dayanağı


Avrupa Ekonomik Alanı’ndan (EEA) geliyorsanız, bu Gizlilik Politikasında açıklanan kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması için bibio.me’nin yasal dayanağı, topladığımız Kişisel Verilere ve bunları topladığımız özel bağlama bağlıdır. bibio.me, Kişisel Verilerinizi işleyebilir çünkü:


Sizinle bir sözleşme yapmamız gerekiyor


Bize bunu yapmamız için izin verdin


İşleme meşru menfaatlerimiz dahilindedir ve haklarınız tarafından geçersiz kılınmamaktadır.


Ödeme işleme amaçları için


Kanuna uymak


Verilerin Saklanması


bibio.me, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözeceğiz ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulayacağız. bibio.me ayrıca dahili analiz amacıyla Kullanım Verilerini saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini iyileştirmek için kullanıldığı veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.


Veri Transferi


Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, veri koruma yasalarının sizin yargı alanınızdan farklı olabileceği eyalet, il, ülke veya diğer resmi yargı bölgenizin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda saklanabilir. Avrupa dışındaysanız ve bize bilgi vermeyi seçerseniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Amerika Birleşik Devletleri’ne aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.


bibio.me, Türkiye’deki bir ofiste işletilmektedir. Tüm sunucular ve veriler Türkiye' dedir. Bu Gizlilik Politikasına rıza göstermeniz ve ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu devri kabul ettiğiniz anlamına gelir. bibio.me, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacak ve Kişisel Verilerinizin, güvenliğiniz dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadığı sürece bir kuruluşa veya bir ülkeye aktarımı yapılmayacaktır. veriler ve diğer kişisel bilgiler.


Verilerin Açıklanması


Ticari işlem


bibio.me bir birleşme, satın alma veya varlık satışı ile ilgiliyse, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarıldığında ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olduğunda bildirimde bulunacağız.


Hukuki Yaptırım için Açıklama


Belirli koşullar altında bibio.me’nin, kanunen gerekli olması halinde veya resmi makamların (örneğin bir mahkeme veya devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmesi gerekebilir.


Yasal yükümlülükler


bibio.me, Kişisel Verilerinizi, böyle bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna dair iyi niyet inancıyla ifşa edebilir:


Yasal bir yükümlülüğe uymak


bibio.me’nin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak için


Hizmet ile bağlantılı olası yanlışlıkları önlemek veya araştırmak için


Hizmet kullanıcılarının veya halkın kişisel güvenliğini korumak için


Yasal sorumluluğa karşı korumak için


Veri Güvenliği


Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin% 100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemler kullanmaya çabalarken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.


“İzleme” Sinyalleri


Do Not Track (“DNT”) özelliğini desteklemiyoruz. Do Not Track, izlenmesini istemediğiniz web sitelerini bilgilendirmek için web tarayıcınızda ayarlayabileceğiniz bir tercihtir.


Web tarayıcınızın Tercihler veya Ayarlar sayfasını ziyaret ederek Do Not Track özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.


Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamındaki Veri Koruma Haklarınız


Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarınız vardır. bibio.me, Kişisel Verilerinizin kullanımını düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya sınırlandırmanıza izin vermek için makul adımlar atmayı amaçlamaktadır.


Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:


Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişme, güncelleme veya silme hakkı.


Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinize doğrudan hesap ayarları bölümünüzden erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz.


Düzeltme hakkı.


Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.


İtiraz etme hakkı.


Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.


Kısıtlama hakkı.


Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.


Veri taşınabilirliği hakkı.


Size ait olan bilgilerin yapılandırılmış, makinede okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.


İzni geri çekme hakkı.


Ayrıca, bibio.me’nin kişisel bilgilerinizi işleme koyma izninize güvendiği herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz.


Bu tür taleplere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın.


Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (EEA) yerel veri koruma kurumunuzla iletişime geçin.


Servis sağlayıcıları


Hizmetimizi kolaylaştırmak (“Hizmet Sağlayıcıları”), Hizmet’i bizim adımıza sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz. Bu üçüncü taraflar, Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişebilir ve bunları ifşa etmemek veya başka bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.


Analitik


Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.


Google Analytics


Google Analytics, Google tarafından web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analizi hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılır. Google, toplanan verileri kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir. Google Analytics kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisini yükleyerek, Hizmet üzerindeki etkinliğinizi Google Analytics’in kullanımına sunmayı tercih dışı bırakabilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript’in (ga.js, analytics.js ve dc.js), ziyaret etkinliği hakkında Google Analytics ile bilgi paylaşmasını engeller. Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Google Gizlilik Şartları web sayfasını ziyaret edin: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


Günlük İşleme


Tüm trafiği altyapımız üzerinden merkezi, üçüncü taraf bir konumda analiz ediyoruz.


Davranışsal Yeniden Pazarlama


bibio.me, Hizmetimizi ziyaret ettikten sonra size üçüncü taraf web sitelerinde reklam vermek için yeniden pazarlama hizmetlerini kullanır. Üçüncü taraf satıcılarımız, Hizmetimize yaptığınız geçmiş ziyaretlerinize bağlı olarak reklamları bilgilendirmek, optimize etmek ve sunmak için çerezleri kullanır.


Google reklamları


Google AdWords yeniden pazarlama hizmeti Google Inc. tarafından sağlanmaktadır. Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’i devre dışı bırakabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarını Google Ads Ayarları sayfasını ziyaret ederek özelleştirebilirsiniz: http://www.google.com/settings/ads For Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik Şartları web sayfasını ziyaret edin: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


Facebook


Facebook yeniden pazarlama hizmeti, Facebook Inc. tarafından sağlanmaktadır. Bu sayfayı ziyaret ederek Facebook’tan ilgi alanına dayalı reklamcılık hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Facebook’un ilgi alanına dayalı reklamlarından çıkmak için aşağıdakileri izleyin Facebook’tan talimatlar: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook, Dijital Reklamcılık Birliği tarafından oluşturulan Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık için Özdenetim İlkelerine uyar. Ayrıca, Facebook ve diğer katılımcı şirketlerden ABD’deki Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/choices/, Kanada’daki Digital Advertising Alliance of Canada http://youradchoices.ca/ veya Avrupa’daki Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği http://www.youronlinechoices.eu/ veya mobil cihaz ayarlarınızı kullanarak çıkabilirsiniz. Facebook’un gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook’un Veri Politikasını ziyaret edin: https://www.facebook.com/privacy/explanation


Ödemeler


Hizmet dahilinde ücretli ürünler ve / veya hizmetler sağlayabiliriz. Bu durumda, ödeme işlemleri için üçüncü taraf hizmetlerini kullanırız (ör. Ödeme işlemcileri). Ödeme kartı bilgilerinizi saklamayacağız veya toplamayacağız. Bu bilgiler, kişisel bilgilerinizin kullanımı kendi Gizlilik Politikalarına tabi olan üçüncü taraf ödeme işleyicilerimize doğrudan sağlanır. Bu ödeme işlemcileri, Visa, Mastercard, American Express ve Discover gibi markaların ortak çabası olan PCI Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilen PCI-DSS tarafından belirlenen standartlara uyar. PCI-DSS gereksinimleri, ödeme bilgilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamaya yardımcı olur. Birlikte çalıştığımız ödeme işlemcileri:


Ücretsiz Ödemeler


Gizlilik Politikaları https://stripe.com/us/privacy adresinde görüntülenebilir.


Diğer Sitelere Bağlantılar


Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü şahıs linkine tıklarsanız, o üçüncü şahsın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve sorumluluk kabul etmiyoruz.


bibio.me profilleri


bibio.me profilleri, profili oluşturan kullanıcı tarafından doldurulur. Herhangi bir bağlantı, resim, web sitesi veya metin bibio.me tarafından çalıştırılmaz ve bibio.me, tıklayabileceğiniz hiçbir şeyden sorumlu değildir.


Çocukların Gizliliği


Hizmetimiz hiç kimseye hitap etmez veya 18 yaşın altındaki kimseye (“Çocuklar”) bilerek pazarlama yapmaz. 18 yaşın altındaki hiç kimseden kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bilerek toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya veli iseniz ve Çocuklarınızın bize Kişisel Veriler sağladığını biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn onayını doğrulamadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızın farkına varırsak, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.


Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler


Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak her türlü değişikliği size bildireceğiz. Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce e-posta ve / veya Hizmetimizde göze çarpan bir bildirim yoluyla sizi bilgilendireceğiz ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki “geçerlilik tarihini” güncelleyeceğiz. Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandığında geçerlidir.


Bize Ulaşın


Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

9 Kasım, 2022 Güncelledi