Bağlantı istatistikleri

GET https://bibio.me/api/statistics/{link_id}
Parametreler Ayrıntılar Açıklama
start_date Gerekli Başlangıç tarihi Ymd biçiminde.
end_date Gerekli Ymd biçiminde bitiş tarihi.
type Optional Döndürülecek veri türü. İzin verilen değerler şunlardır: genel bakış, referrer_host, referrer_path, country_code, city_name, < code>os_name, tarayıcı_adı, device_type, tarayıcı_dili, utm_source, utm_medium, utm_campaign. Varsayılan olarak genel bakış olur.
country_code Optional Parametre yalnızca city_name türü için kullanılabilir.
utm_source Optional Parametre yalnızca utm_medium ve utm_campaign türü için kullanılabilir.
utm_medium Optional Parametre yalnızca utm_campaign türü için kullanılabilir.
curl --request GET \
--url 'https://bibio.me/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
  "data": [
    {
      "pageviews": 20,
      "visitors": 5,
      "formatted_date": "2021-01"
    },
    {
      "pageviews": 35,
      "visitors": 10,
      "formatted_date": "2021-02"
    },
    {
      "pageviews": 50,
      "visitors": 25,
      "formatted_date": "2021-03"
    }
  ]
}